Tack för Blåsmusikens dag 2023!

  Den 27 maj gick blåsmusiker i alla åldrar ut och fyllde torg, gator, scener, kyrkor, föreningslokaler, konserthus och digitalt kanaler med blåsmusik.

Det var dagen då Sveriges enade blåsmusikkrafter visade vikten av blåsmusikens roll i vårt nutida och framtida musikliv.   

 Nu börjar planeringen för nästa år. Du är väl med? Du kan anmäla dig och din orkester redan nu!

2023

Upptäck alla som deltog på Blåsmusikens dag 27 maj 2023 i hela Sverige.

Material 2023

Material som användes under Blåsmusikens dag 2023.

2019-2022

Osäker på vad ni ska göra på Blåsmusikens dag? Hitta inspiration här.

“Med gemensamma krafter ser vi till att blåsmusiken fortsätter att klinga!”

Initiativtagare

Projektet Blåsmusikens dag startades våren 2018 på initiativ av nätverket förprofessionell blåsmusik i Sverige och drivs av en arbetsgrupp som representerar de professionella blåsorkestrarna och storbanden, Försvarsmaktens orkestrar och hemvärnskårer, Kulturskolerådet, Sveriges Orkesterförbund och Riksförbundet Unga Musikanter. Drivs av Sveriges Orkesterförbund.