Blåsmusikens dag

Blåsmusikens dag mobiliserar hela Sveriges samlade blåsarkraft. Med fantasi och engagemang vill vi visa styrkan i blåsmusiken och vilken viktig roll den fyller för Sveriges nuvarande och framtida musikliv. Med gemensamma krafter ser vi till att blåsmusiken fortsätter att klinga!


Blåsmusikens tidigare år

Blåsmusikens dag 2019 och 2022

Här hittar man alla konserter som genomfördes i hela Sverige under Blåsmusikens dag 2019 och 2022 sorterade på de 21 regionerna och dess 290 kommuner. 

Många av de orkestrar som deltog 2019 och 2022 samarbetade med flera orkestrar på sin ort ofta mellan kulturskolans blåsorkestrar och de vuxna amatörorkestrarna. Läs och låt dig inspireras av detta för framtida samarbeten mellan generationer och mellan proffs och amatörer! (2020 och 2021 genomfördes Blåsmusikens dag digitalt p.g.a. pandemin) .

Här hittar man alla konserter som genomfördes i hela Sverige under Blåsmusikens dag 2019 och 2022 sorterade på de 21 regionerna och dess 290 kommuner.