Blåsmusikens dag

Blåsmusikens dag mobiliserar hela Sveriges samlade blåsarkraft. Med fantasi och engagemang vill vi visa styrkan i blåsmusiken och vilken viktig roll den fyller för Sveriges nuvarande och framtida musikliv. Med gemensamma krafter ser vi till att blåsmusiken fortsätter att klinga!


Om oss

Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige​

Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige, där de nio av de största professionella blåsensemblerna ingår, bildades på initiativ av Kungl. Musikaliska Akademien 2016 i syfte att genom samarbete stärka blåsmusiken som konstform och lyfta dess roll i kulturlivets ekosystem.

Idag, drygt fyra år senare, ser vi att den professionella blåsmusiken på flera håll är hotad och att den svenska tillväxten av unga, professionella musiker inom flera blåsinstrumentgrupper är svag och inte internationellt konkurrenskraftig.

Vi vill:

  • värna existerande blåsensembler, såväl professionella som amatörer
  • öka insikterna om och intresset för den professionella blåsmusiken och dess villkor
  • aktivt bidra till återväxten av professionella musiker
    utveckla gemensamma konkreta samarbeten
  • formulera strategier för blåsmusikens överlevnad och utveckling i Sverige 

I Blåsmusiknätverket ingår: