Blåsmusikens dag

Det är dagen då Sveriges enade blåsmusikkrafter visar vikten av blåsmusikens roll i vårt nutida och framtida musikliv. Blåsmusikens dag har skapats på nationell nivå för att synliggöra, ena och utveckla ett rikare blåsmusikliv. 

Vi riktar oss till alla som spelar blåsinstrument; barn, vuxna, amatörer, professionella musiker och pedagoger.

Du når oss på info@blasmusikensdag.com

Initiativtagare

Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige, där de nio av de största professionella blåsensemblerna ingår, bildades på initiativ av Kungl. Musikaliska Akademien 2016 i syfte att genom samarbete stärka blåsmusiken som konstform och lyfta dess roll i kulturlivets ekosystem.

Idag ser vi att den professionella blåsmusiken på flera håll är hotad och att den svenska tillväxten av unga, professionella musiker inom flera blåsinstrumentgrupper är svag och inte internationellt konkurrenskraftig. Därför vill vi med Blåsmusikens dag ena och förena blåsmusiker över hela landet och visa på blåsmusikens viktiga roll.

I Blåsmusiknätverket ingår:
Blåsmusikens dag 2023 drivs av Sveriges Orkesterförbund.