Blekinge län

Webbild_640x360 pixlar_Blåsmusikens dag


Karlshamn

År 2019: Karlshamns musikkår och Musikskolans Blåsorkestrar spelar på Torget Karlshamn kl 11.00. Musikkårens lördagsmarsch utökas med musikskolans orkestrar.


Karlskrona

  • År 2019: Kulturskolan Karlskrona spelar på Stortorget, Karlskrona kl 12.00. Samordnat evenemang med flera blåsorkestrar i Blekinge.  Marinens Musikkår, Blekinge Hemvärnsorkester och Marinens Ungdoms Musikkår kommer att deltaga.
  • År 2019: Marinens Musikkår, Blekinge Hemvärnsmusikkår, Marinens Ungdomsmusikkår paraderar och ger konserter i Karlskrona.
  • År 2019: Marinens Ungdomsmusikkår Kronan spelar i Grevargården, Karlskrona kl 14.15.

Olofström


Ronneby

År 2019: Ronneby Kulturskola spelar på Ronneby torg kl 11.00 med Blåsorkestrarna DYO (Den Yngsta Orkestern), The Skolgårds och Ronneby Skolorkester tillsammans med Ronneby Blåsorkester.


Sölvesborg