Anmälan till Blåsmusikens dag 2020

Webbild_640x360 pixlar_Blåsmusikens dag

Boka in 9 maj 2020 och delta med din orkester!

Det var 245 blåsorkestrar anmälda i 68 av Sveriges kommuner år 2019!

Anmälda till Blåsmusikens dag 18 maj år 2019 är införda på undersidorna för respektive län med dess kommuner. Var din kommun med?

Här nedan anmäler du din orkester till Blåsmusikens dag, 9 maj 2020 genom att klicka på länken:

Anmälan din orkester!

Att förbereda före anmälan: Nedan uppgifter är obligatoriska för att skicka in din anmälan:

 • Län
 • Kommun
 • Namn på orkestern
 • Antal medlemmar i orkestern
 • Konsertens plats
 • Konsertens tid: datum och klockslag
 • Annan information om konserten
 • Namn på orkesterledaren
 • Mejladress till orkesterledaren
 • Mobilnummer till orkesterledaren
 • Namn på kontaktperson
 • Mejladress till kontaktperson
 • Mobilnummer till kontaktperson
 • Observera att anmälda orkestrar själva:
 • medverkar i eget arrangemang
 • står för sina egna kostnader
 • söker själv erforderliga tillstånd för sin medverkan
 • betalar STIM-avgift i vanlig ordning

Webbild_Moderna-klanger_1170x693-pixlar